۲۶ آذر

صادرات بادام و کشورهای واردکننده این محصول

صادرات بادام به کشورهای اروپایی در حال رشد است و این رشد به دلیل گرایش مصرف کنندگان به محصولات سالم میباشد.
بادام به عنوان اصلی ترین آجیل درختی وارداتی به اروپاست .در کشورهای آلمان و اسپانیا ، هلند و ایتالیا فرصت خوبی برای صادرات بادام درختی وجود دارد.و بازارهای روبه رشدی دارد.