۲۳ آذر

استاندارد صادرات چلغوزه

با توجه به اینکه برخی محصولات خاص در همسایگی کشور ما قرار دارد که میتواند وارد بازارهای اروپایی شود. در این مقاله استاندارد صادرات چلغوزه را قرار داده ایم.
کشور افغانستان تولیدکننده این محصول است و میتوان آن را به بازار های مختلف صادر نمود.

۲۱ آذر

صادرات چلغوزه و کشورهای واردکننده آن

چلغوزه میوه درخت کاج است که به آن pine nuts نیز گفته میشود.بیشترین صادرات چلغوزه به کشور های چین ، آمریکا و کشورهای اروپایی انجام میشود.
اکثر تولید این محصول در کشورهای خاصی مثل افغانستان ، چین ، ایتالیا و آمریکا میباشد. در ادامه برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول و کشور های وارد کننده آن این مقاله را مطالعه فرمایید.