۲۵ تیر

انواع سنجد و شناخت گونه های میوه سنجد در بازار

درخت سنجد یکی از بهترین و پربرکت ترین نوع، از گونه های مختلف درختان است.از هر قسمت این گونه درختی میتوان در صنایع مختلف غذایی و دارویی استفاده کرد.در اینجا در مورد انواع سنجد و ارقام مختلف آن توضیح مختصری میدهیم. قیمت عمده انواع سنجد را از روی گونه های مختلف آن قیمت گذاری میکنند….