Visitors have accessed this post 659 times.

گردو یک محصول پر طرفدار در کشور ما است و مردم ما از گردو به عنوان آجیل و تهیه برخی غذاها استفاده میکنند. تا به حال به این موضوع فکر کردید بزرگترین کشورهای تولید کننده این محصول کدام کشورها هستند و قیمت عمده گردو در بازار جهانی چقدر است؟
قیمت عمده گردو در بازار جهانی

ترتیب تولید کنندگان و صادر کنندگان گردو در جهان به چه صورت است؟و قیمت عمده گردو در بازارهای جهانی چقدر است؟

با توجه به اینکه گردو یک محصول پرفروش در بازارهای جهانی است و تولید کنندگان زیادی در دنیا دارد اما چند کشور بزرگ تولید کننده گردو در جهان به ترتیب اولویت تولید  عبارتند از :

آمریکا ، مکزیک ، شیلی ، چین ، آلمان و اکراین میباشد و به علت سرمازدگی های پیاپی رتبه ایران در طول یکی دو سال گذشته نزولی بوده است.

قیمت عمده گردو در کشور ما در سال 1402 بین مبلغ 135تا 170 هزار تومان ، با توجه به کیفیت آن متفاوت است.

قیمت عمده گردو وارداتی به طور متوسط مبلغ 155000 تومان میباشد.

از بزرگترین کشورهای صادرکننده گردو در دنیا میتوان به ترتیب : آمریکا ، مکزیک ، چین ، شیلی ، فرانسه ، آرژانتین ، اکراین ، هلند و چند کشور دیگر است و رتبه ایران در صادرات این محصول مناسب نیست.

جدول صادرات گردوی ایران در سال 1401 با کد تعرفه 0823100 و 8023200

ردیف نام گمرک نام کشور توضیحات تعرفه کیلو گرم ارزش – دلار
1 کرمانشاه عراق گردوي 145,770 728,805
2 جلفا عراق مغز گردو  63,335 633,350
3 جلفا عراق مغز گردو 39,000 390,000
4 جلفا عراق مغز گردو 44,000 439,801
5 کرمانشاه عراق گردو 75,330 374,092
6 جلفا عراق مغز گردو 25,110 251,100
7 جلفا عراق مغز گردو 19,250 192,500
8 جلفا عراق مغز گردو 22,000 220,000
9 جلفا عراق مغز گردو  20,071 199,516
10 جلفا عراق گردوي  21,000 104,516
11 جلفا عراق گردوي  10,048 100,480
12 جلفا عراق گردوي  11,300 113,000
13 سردشت عراق گردو 17,956 89,757
14 جلفا عراق مغز گردو 7,757 77,570
15 کرمانشاه عراق گردو 10,550 52,136
16 کرمانشاه عراق گردو 7,850 39,230
17  بوشهر  قطر گردو 4,825 48,250
18 کرمانشاه عراق گردو 8,640 43,200
19 کرمانشاه عراق گردو 4,590 22,950
20  سردشت عراق گردو 3,487 17,397
21 مشهد امارات  مغز گردو 2,000 20,000
22  سردشت عراق گردو 3,136 15,680
23  بوشهر  قطر مغز گردو 1,075 11,027
24 همدان عراق گردو 6,700 12,764


برای خرید و فروش عمده خشکبار و انواع محصولات این حوزه میتوانید با ما در تماس باشید.

بزرگترین صادرکنندگان گردو در سال 2022

در جدول زیر، کشورهای صادرکننده گردو و قیمت عمده گردو را در بازارهای جهانی میتوانید ببینید.

Exporter

Value exported in 2022 (USD thousand)

Trade balance in 2022 (USD thousand)

Quantity exported in 2022

Quantity Unit

Unit value (USD/unit)

World

2,325,114

501,013

372,828

Tons

6,236

United States of America

882,343

878,481

154,002

Tons

5,729

Mexico

465,981

453,378

42,261

Tons

11,026

Chile

213,501

213,005

34,891

Tons

6,119

China

200,610

199,229

44,450

Tons

4,513

Germany

121,020

-227,612

13,966

Tons

8,665

Ukraine

75,308

75,023

20,064

Tons

3,753

Türkiye

55,092

8,489

8,254

Tons

6,675

Moldova, Republic of

47,973

34,814

8,169

Tons

5,873

Romania

37,163

5,830

6,687

Tons

5,557

Netherlands

33,304

-52,481

4,278

Tons

7,785

United Arab Emirates

32,701

-20,040

6,261

Tons

5,223

France

22,222

-47,595

2,758

Tons

8,057

Viet Nam

19,401

16,160

3,317

Tons

5,849

Czech Republic

13,897

-8,203

2,604

Tons

5,337

Uzbekistan

11,027

10,877

2,826

Tons

3,902

Austria

9,983

-28,301

1,209

Tons

8,257

Kyrgyzstan

8,577

-2,699

3,867

Tons

2,218