۲۹ آذر

صادرات توت خشک و استاندارد صادرات این محصول

توت خشک از جمله محصولاتی است که در رده super fruit قرار میگیرد. صادرات توت خشک به کشورهای اروپایی از کشورهای در حال توسعه رونق دارد و مشتریان ثابتی در این بازار برای این محصول وجود دارد.
در این مقاله به بررسی صادرات توت خشک میپردازیم.