۲۸ آذر

شرکتهای واردکننده سیر خشک و حداقل استاندارد مورد نیاز برای صادرات سیر خشک

در بازار اروپا شرکتهای واردکننده سیر خشک هر ساله مقدار زیادی از این محصول را از چین و مصر وارد میکنند.
این بازار همیشه به دنبال محصولات سلامت محور و پایدار برای مصرف کنندگان خود است. صادرات سیر خشک با تمام خواص آن یکی از موقعیتهای مناسب برای حضور در این بازار است.

۲۷ آذر

صادرات سیر خشک و کشورهای علاقه مند به واردات این محصول

بازار اروپا همیشه به دنبال محصولات سلامت محور و پایدار برای مصرف کنندگان خود است. صادرات سیر خشک با تمام خواص آن یکی از موقعیتهای مناسب برای حضور در این بازار است.
اکثر تجار این محصول را به صورت خشک وارد میکنند و به سایر کشورهای اتحادیه اروپا صادر میکنند.