۱۷ فروردین

ظرفیت صادرات فلفل خشک به اروپا

مقاله پیش رو ترجمه ای خلاصه از ظرفیت صادرات فلفل خشک به اروپا میباشد. با توجه به تولید و قیمت مناسب فلفل در ایران ، این مقاله میتواند برای تولید کنندگان و صادرکنندگان علاقه مند ، مفید باشد.