۲۰ آذر

صادرات کنسانتره میوه و کشور های وارد کننده این محصول

اروپا بزرگترین بازار آب میوه در جهان است که 55 درصد از کل واردات جهانی را شامل می شود.
با وجود کاهش مصرف آبمیوه های بسته بندی شده در خرده فروشی، واردات همچنان به رشد خود ادامه می دهد. به این دلیل که آب میوه های وارداتی به طور فزاینده ای به عنوان مواد تشکیل دهنده در انواع نوشیدنی ها استفاده می شود.

۱۸ آذر

الزامات صادرات کنسانتره میوه به کشورهای اروپایی

بخش زیر به الزامات خاص برای صادرات کنسانتره میوه و آب میوه در اروپا می پردازد. این موارد مثل نمونه انالیز و آزمایش محصول برای ورود به کشور هدف در گمرک مقصد و همچنین داشتن گواهینامه های مورد تایید این اتحادیه برای ورود محصول به بازار را شامل میشود.