Visitors have accessed this post 490 times.

مقاله پیش رو ترجمه ای از حداقل استاندارد صادرات انجیر به اروپا می باشد که به صورت کمی خلاصه به ترجمه آن پرداخته ایم.

فهرست مطالب

مقررات و استاندارد صادرات انجیر به اروپا :

فایل pdf  مربوط به این استاندارد به زبان انگلیسی برای شما در لینک قرار داده شده است.

تعریف محصول :

این استاندارد در مورد انجیر کامل رسیده می باشد که در هر سال برداشت میشود و مربوط به فرآورده های این محصول نیست.

انجیر با hs code : 08042010 در بازار جهانی شناخته میشود.

مقررات مربوط به کیفیت محصول :

هدف از این استاندارد کنترل کیفیت انجیر خشک بعد از مراحل آماده سازی و بسته بندی برای مشتری می باشد.

حداقل موارد ضروری برای این محصول :

در تمام دسته بندی های ارائه شده برای انجیر موارد زیر باید رعایت شود

 • سالم بودن ؛ ممکن است انتهای ساقه و (استیولوم) انجیر قطع شود
 • محصولی که تحت تأثیر پوسیدگی یا زوال قرار می گیرد، به گونه ای که آن را نامناسب می کند ، مصرف انسان آن مجاز نیست
 • تمیز باشد، عملاً عاری از هرگونه ماده خارجی قابل مشاهده. با این حال، به طور طبیعی متبلور شده است شکر یا شیره ماده خارجی یا عیب محسوب نمی شود
 • به اندازه کافی رسیده است
 • عاری از آفات زنده در هر مرحله از رشد آنها باشد.
 • عاری از آسیب ناشی از آفات، از جمله وجود حشرات مرده و/یا کنه ها، زباله ها یا فضولات آنها باشد.
 • عاری از لکه ها، نواحی تغییر رنگ یا لکه های پخش شده باشد .
 • در مجموع بیش از 5 درصد را تحت تأثیر قرار نمی دهد.
استاندارد صادرات انجیر به اروپا

سطح محصول :

 • عاری از رشته های کپک قابل مشاهده با چشم غیر مسلح
 • بدون تخمیر
 • عاری از رطوبت خارجی غیر طبیعی
 • عاری از بو و/یا مزه خارجی به جز طعم شور خفیف کلرید سدیم و یا کلرید کلسیم و بوی خفیف مواد نگهدارنده/افزودنی، از جمله دی اکسید گوگرد.

وضعیت و آماده سازی انجیر خشک باید به گونه ای باشد که آنها را قادر سازد:

 • تحمل حمل و نقل و جابجایی را داشته باشد.
 • رسیدن به مقصد در وضعیت رضایت بخش

میزان رطوبت انجیر :

استاندارد صادرات انجیر به اروپا بیان میکند : انجیر خشک باید دارای رطوبت زیر باشد:

 • برای انجیر خشک بدون هیچ گونه آماده سازی بیش از 26.0 درصد نباشد
 • بالاتر از 26.0 و حداکثر 40.0 درصد برای انجیر خشک با رطوبت بالا ارائه شده است.(انجیر کرمانشاه و انجیر ترکیه در این رده قرار میگیرد.)
 • انجیر با رطوبت بالا  برچسب گذاری شده  و مشخصات مربوط به نگهداری آن مشخص شود.

طبقه بندی انجیر :

انجیر در سه گروه طبقه بندی میشود

 • عالی
 • درجه یک
 • درجه دو
مقالات مرتبط :
 
صادرات انجیر
انجیر کرمانشاه

مقررات مربوط به سایز محصول :

اندازه انجیر خشک کامل بر اساس تعداد میوه در هر کیلوگرم یا بر اساس قطر ، تعیین می شود .

الف. اندازه گیری بر اساس تعداد میوه در هر کیلوگرم:

هنگامی که بر اساس تعداد میوه ها در هر کیلوگرم اندازه می شوند، تعداد میوه ها در هر اندازه نشان داده می شود.

کد سایز

تعداد انجیر در کیلوگرم

میانگین وزنی(گرم) بین

بزرگترین و کوچکترین انجیر

1

تا 40 عدد

12

2

41-45

12

3

46-50

10

4

51-55

10

5

56-60

10

6

61-65

10

7

66-70

8

8

71-80

8

9

81-100

8

10

101-120

6

11

121 و بیشتر

6

محصول عالی تا 65 عدد و محصول درجه یک تا 120 عدد و درجه 2 برای 120 عدد به بالا می باشد.

سایز بندی بر اساس قطر : 

 • در صورت اندازه گیری قطر، حداقل قطر برای انواع انجیر سیاه 18 میلی متر و 22 میلی متر است

برای انواع انجیر سفید هنگامی که از محدوده های قطر استفاده می شود، محدوده باید نشان داده شود.

 

صادرات انجیر ترکیه
انجیر ترکیه incir

مقررات مربوط به تلورانس (telorance)  نوسان محصول: ( برای استاندارد صادرات انجیر به اروپا ) :

در تمام مراحل بازاریابی، برای محصولاتی که حداقل الزامات طبقه بندی  ذکر شده را برآورده نمی کنند ، تلورانس از نظر کیفیت و اندازه باید مجاز باشد.

تلورانس کیفی :

میزان نقص مجاز

عالی

درجه یک

درجه 2

حداقل الزامات برای تلورانس انجیر در کیلو

10

15

30

بیشتر از این مقدار نباشد

 

 

 

خسارت ناشی از آفات

9

12

15

خسارت ناشی از آفتاب سوختگی ، خشکی زیاد

8

10

20

کپک و تخمیر محصول

3

4

5

آفا زنده

0

0

0

تلورانس سایز

20

20

20

مواد زائد خارجی

0.5

0.5

0.5

تلورانس رنگ برای انجیر زرد و انجیر بنفش

10

10

10

 

مقررات مربوط به آماده سازی انجیر برای صادرات  :

یکنواختی محصول :

 • محتویات هر بسته باید یکنواخت بوده و فقط حاوی انجیر خشک باشد منشاء، کیفیت، اندازه و تنوع (در صورت وجود).
 • قسمت قابل مشاهده از محتویات بسته باید معرف کل محتویات آن باشد.

بسته بندی :

 • بسته بندی انجیر خشک باید به گونه ای باشد که از محصول به خوبی محافظت شود.
 • مواد به کار رفته در داخل بسته باید تمیز و با کیفیتی باشد که از ایجاد هرگونه آسیب خارجی یا داخلی به محصول اجتناب شود .
 • استفاده از مواد، به ویژه از کاغذ یا تمبر حاوی مشخصات تجاری، به شرط چاپ یا برچسب گذاری اگر با جوهر یا چسب غیر سمی انجام شده است. مجاز است.
 • بسته ها باید فاقد هرگونه مواد خارجی مطابق با جدول تلورانس در داخل باشند.

مقررات مربوط به مشخصات بر روی بسته بندی محصول :

بسته بندی و/یا توزیع کننده:

نام و نشانی فیزیکی (به عنوان مثال خیابان/شهر/منطقه/کد پستی و اگر با کد پستی متفاوت باشد :کشور مبدأ) یا یک علامت رمزی که به طور رسمی توسط ملیت به رسمیت شناخته شده است.

ماهیت محصول :

 • “انجیر خشک” که ممکن است (در صورت لزوم) با رطوبت زیاد جایگزین شود
 • اسم معادل
 • نام واریته (اختیاری)
 • نوع تجاری (اختیاری).
کشور مبدا :

مشخصات تجاری : 

 • گرید محصول :محدوده اندازه باید مشخص شود
 • سال زراعی (اختیاری)
 • “خشک شده به طور طبیعی” (اختیاری)
 • “بهترین زمان مصرف” و به دنبال آن تاریخ تولید و انقضا .

دیدگاهتان را بنویسید