Visitors have accessed this post 318 times.

استاندارد صادرات سیب خشک ، ترجمه شده بر اساس فایل اصلی آن که توسط کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا آماده شده است می باشد  و در مورد محصول ، کیفیت مورد انتظار و بسته بندی قابل قبول آن می باشد.

این الزامات حداقل موارد مورد نیاز برای صادرات سیب خشک و ورود این محصول به بازار است.

فهرست مطالب

الزامات و حداقل استاندارد صادرات سیب خشک به بازار اروپا :

برای آگاهی بیشتر فایل اصلی آن در لینک روبرو برای شما قرار داده شده است. لینک

تعریف محصول :

این استاندارد مربوط به انواع انواع سیب خشک که به طور مستقیم و بدون قرار گرفتن در فرایند فرآوری های خاص تولید شده و می تواند همراه دیگر میوه های خشک به مصرف انسانی برسد.

سیب های خشک را می توان در یکی از سبک های زیر ارائه کرد:

 • پوست کنده و بدون پوست
 • با هسته و بدون هسته
 • کامل، نصف، حلقه / برش و تکه

مقررات مربوط به کیفیت

هدف از این استاندارد، تعریف الزامات کیفی سیب خشک است

مرحله کنترل صادرات، پس از آماده سازی و بسته بندی.

با این حال، اگر در مراحل پس از صادرات ، محصولاتی که با این استاندارد مطابقت ندارد دارنده یا فروشنده ، مسئول رعایت الزامات استاندارد آن است و هرگز چنین محصولاتی را برای فروش ، تحویل و بازار یابی  نباید عرضه کند.

حداقل الزامات استاندارد سیب خشک

 • در کلیه گروه محصول با رعایت مقررات ویژه برای هر طبقه و تلورانس های مجاز، سیب های خشک باید دارای ویژگی های زیر باشند:
 • دست نخورده باشد. (فقط برای کامل و نیمه شده). با این حال، آسیب سطحی و جزئی مشکل ندارد. خراش بدون هسته به عنوان عیب محسوب نمی شود
 • محصولی که تحت تأثیر پوسیدگی یا زوال قرار می گیرد، به گونه ای که آن را نامناسب می کند مصرف انسانی مجاز نیست.
 • تمیز باشد . عملاً عاری از هرگونه ماده خارجی قابل مشاهده است.
 • به اندازه کافی آماده استفاده شده باشد.
 • سطح محصول عاری از لکه ها، نواحی تغییر رنگ یا لکه های پخش شده در ظاهر باشد و حداکثر در مجموع بیش از 5 درصد را تحت تأثیر قرار  ندهد
 • عاری از آفات زنده عاری از آسیب ناشی از آفات، از جمله وجود حشرات مرده و/یا کنه ها، زباله ها یا فضولات آنها که در هر مرحله از رشد آنها باشد.
 • عاری از رشته های کپک قابل مشاهده با چشم غیر مسلح
 • بدون تخمیر باشد.
 • عاری از رطوبت خارجی غیر طبیعی
 • عاری از بو و/یا مزه خارجی به جز طعم شور خفیف کلرید سدیم و/یا کلرید کلسیم و بوی خفیف مواد نگهدارنده/افزودنی از جمله دی اکسید گوگرد”
 • بیش از حد خشک نشده (شکننده یا سوخته) باشد
 • توخالی نیست، به جز اینکه بدون هسته باشد.

وضعیت سیب های خشک باید به گونه ای باشد که آنها را :

 • برای تحمل حمل و نقل و جابجایی سالم حفظ کند.
 • برای رسیدن به وضعیت رضایت بخش به محل مقصد ، مشکلی نداشته باشد.

میزان رطوبت در استاندارد صادرات سیب خشک :

 • رطوبت سیب های خشک شده نباید بیشتر از موارد زیر باشد:
 • 22 درصد برای سیب های خشک بدون فرآوری
 • 25 درصد برای سیب های خشک شده با مواد نگهدارنده یا نگهداری شده به روش های دیگر (به عنوان مثال پاستوریزاسیون)

طبقه بندی سیب خشک :

مطابق با عیوب مجاز سیب های خشک به دسته های زیر طبقه بندی می شوند:

 • درجه عالی
 • درجه یک
 • درجه 2

عیوب مجاز نباید ظاهر کلی محصول را از لحاظ کیفیت تحت تأثیر قرار دهد:

حفظ کیفیت و ارائه در بسته بندی

مقررات مربوط به اندازه :

 • اندازه سیب های خشک اختیاری است. با این حال، وقتی اندازه گیری می شود، اندازه سیب های کامل نصف می شود و حلقه ها با قطر پهن ترین قسمت تعیین می شود.
 • حداقل اندازه 23 میلی متر است.
 • ضخامت برش ها یا حلقه ها و قطعات و تفاوت بین قطر بزرگترین میوه و کوچکترین میوه نباید از 7 میلی متر تجاوز کند.
 • 20 میلی متر برای سیب کامل و نیمه شده
 • 10 میلی متر برای سیب برش داده شده .

سیب برش داده شده : حداقل 90 درصد (از نظر وزن) همه واحدها باید بیش از 10 میلی متر عرض داشته باشند.

مقالات مرتبط :

استاندارد صادرات کشمش

استاندارد صادرات خرما

استاندارد صادرات قیسی

مقررات مربوط به تلورانس  

در تمام مراحل بازاریابی، تلورانس از نظر کیفیت و اندازه باید در هر حد مجاز باشد .

برای محصولاتی که حداقل الزامات کلاس ذکر شده را برآورده نمی کنند.

استاندارد صادرات سیب خشک

کیفیت تلورانس (tolerances) نوسان مورد قبول :

نقص مجاز

عالی

درجه یک

درجه 2

تلورانس سیب خشک معیوب در محصول سالم

5

10

15

موارد زیر بیشتر از این نباشد

 

 

 

میوه کبود شده

3

5

10

تخمیر

0.5

1

2

کمی تحت تأثیر پوسیدگی قرار گرفته است

0

0.5

1

کپک

0

5/0

1

خسارت با آفات

2

4

6

تلورانس اندازه : در جمع برای محصولاتی

که با اندازه مشخص شده مطابقت ندارند

 

10

15

20

نوسان برای سایر عیوب نقص ، رنگ و بافت

2

5

10

سیب خشک متفاوت با سیب خشک اصلی

10

10

10

مواد خارجی

1

2

3

ساقه

1

2

3

هسته در سیب خشک

5

10

15

وجود تکه ها در بین سیب های کامل و نصف شده

2

7

13

بذر (در مورد میوه هسته دار) بر حسب تعداد در هر

کیلوگرم

9

14

22

 

مقررات مربوط به ارائه سیب خشک :

یکنواختی

 • محتویات هر بسته باید یکنواخت بوده و فقط حاوی سیب های خشک شده باشد.
 • مبدا، کیفیت، نوع و اندازه (در صورت اندازه) و تنوع (در صورت مشخص شدن) مشابه باشد.
 • قسمت قابل مشاهده از محتویات بسته باید معرف کل محتویات آن باشد.

بسته بندی

بسته بندی در صادرات سیب خشک باید به گونه ای باشد که از محصول به خوبی محافظت شود.

 • مواد به کار رفته در داخل بسته باید تمیز و با کیفیتی باشد و باعث ایجاد آلودگی نشود.
 • از ایجاد هرگونه آسیب خارجی یا داخلی به محصول جلو گیری کند.
 • استفاده از مواد، به ویژه از کاغذ و تمبر حاوی مشخصات تجاری، به شرط چاپ یا برچسب گذاری مجاز است
 • بسته ها باید فاقد هرگونه مواد خارجی مطابق با جدول تلورانس باشند.

مقررات مربوط به علامت گذاری

هر بسته باید مشخصات زیر را با حروف گروه بندی شده در همان سمت داشته باشد. و به طور خوانا و پاک نشدنی مشخص شده و از بیرون قابل مشاهده است.

مشخصات محصول

بسته بندی و/یا توزیع کننده:

نام و نشانی فیزیکی (به عنوان مثال خیابان/شهر/منطقه/کد پستی و اگر با کد پستی متفاوت باشد

کشور مبدأ، کشور) یا یک علامت رمزی که به طور رسمی توسط ملیت به رسمیت شناخته شده است.

ماهیت محصول

 • سیب خشک شده
 • نام واریته (اختیاری)
 • نوع سیب .

 منشاء محصول

 کشور مبدأ : به صورت اختیاری، منطقه ای که در آن رشد کرده ، منطقه ای یا محلی و نام مکان.

مشخصات تجاری

 • کلاس
 • اندازه ، مطابق با جدول بالا باشد.
 • سال زراعی (اختیاری)
 • خشک شده به طور طبیعی (اختیاری)
 • بهترین زمان مصرف و به دنبال آن تاریخ

دیدگاهتان را بنویسید