Visitors have accessed this post 390 times.

ارزش بازار صادرات انواع کیف چرمی در اروپا تقریباً 3.5 میلیارد یورو است. بازار هر سال با نرخ متوسط 3.2 درصد رشد می کند.

بازار انواع کیف‌ چرمی در اروپا از گرایش های عمومی پوشاک مرتبط با پایداری، نوآوری‌های تکنولوژیکی و افزایش تاکید بر مسئولیت‌های شرکتی و اجتماعی پیروی می‌کند.

علاوه بر این روندهای کلی، بازار کیف های چرمی گرایش های خاص خود را دارد: کمبود مواد اولیه باعث می شود تولیدکنندگان به دنبال گزینه های کم هزینه باشند و اقدام به واردات مواد اولیه و محصولات نیمه ساخته کنند.

 استفاده از چرم پایدار در حال رشد است، محبوبیت فزاینده “کیف های مردانه” چرمی، و فناوری ، فرصت های جدیدی را برای ورود به این بازار ایجاد می کند.

فهرست مطالب

پتانسیل صادرات انواع کیف چرمی :

معرفی محصول و کد تعرفه گمرکی :

در این مقاله به بررسی انواع کیف چرمی (چرم مصنوعی و طبیعی) با کد تعرفه گمرکی 42022100 برای انواع کیف با بند و بدون بند میپردازیم.

چه موضوعاتی اروپا را به بازار جالبی برای کیف های چرمی تبدیل می کند؟

اروپا یکی از مهم ترین واردکنندگان کیف چرم در جهان است. در سال 2021، ارزش واردات انواع کیف چرمی به اروپا 3.5 میلیارد یورو بود که از مقدار 3.0 میلیارد یورو در سال 2016 افزایش بیشتری داشت.

میزان واردات در سال 2021  بالغ بر  37 میلیون واحد کیف چرمی بود و نسبت به سال 2016  که 47 میلیون واحد بود ،کاهش یافته است).

بین سال‌های 2016 تا 2021، ارزش واردات کیف‌های چرمی در اتحادیه اروپا به طور متوسط سالانه 3.2 درصد رشد داشته است.

اروپا از بزرگترین اتحادیه ها در زمینه صادرات مجدد انواع کیف چرمی است. در سال 2021 ارزش صادرات کیف چرمی برای ست کردن با لباس 9600 میلیارد یورو بود که در مقایسه با سال 2016 6400 میلیارد یورو بود افزایش چشمگیری داشته است.

بین سال های 2016 تا 2021 رشد صادرات انواع کیف چرمی 8.3 درصد به صورت سالانه بوده است.

بزرگترین صادرکننده انواع کیف چرمی در اروپا کشور ایتالیا با 4200 میلیارد یورو بعد از آن فرانسه با 4 میلیارد یورو ، اسپانیا 330 میلیون یورو ، هلند با 314 میلیون یورو ، آلمان 274 میلیون یورو و بلژیک 80 میلیون یورو میباشند.

در مجموع این 6 کشور 97.2 درصد از صادرات کیف چرمی در اروپا را در اختیار دارند.

صادرات انواع کیف چرمی از کشورهای در حال توسعه در سال 2021  34 درصد بود. و معادل 66 درصد آن از داخل اروپا تامین شده است.

با توجه به تحلیل 5 ساله میزان واردات از کشورهای در حال توسعه کاهش 3.5 درصدی داشته است.

بزرگترین تامین کنندگان کیف چرمی اروپا سوئیس ،چین و هند هستند. این سه کشور در مجموع 23 درصد این بازار را در اختیار دارند. در سال 2021 14 درصد این بازار بوسیله کشور سوئیس تامین شده است.

در جدول زیر مهمترین تامین کنندگان خارجی و داخلی کیف چرمی در اروپا برای شما قرار داده شده است.

کشور

ارزش محصول

رشد یا کاهش 5 ساله از 2016

تامین کنندگان خارجی

 

 

Switzerland

€494 million

↑3.8%

China

€175 million

                 ↓-7.9%

India

€147 million

↓-1.8%

United Kingdom

€77 million

↓-3.3%

Viet Nam

€38 million

↓-3.9%

Hong Kong

€27 million

↑12.8%

Turkey

€24 million

↑5.0%

Indonesia

€22 million

↑10.0%

United States

€22 million

↑8.4%

Cambodia

€17 million

↑91.4%

تامین کنندگان داخل اتحادیه اروپا

 

 

Italy

€856 million

↑4.5%

France

€801 million

↑6.0%

Netherlands

€158 million

↓-2.3%

Germany

€151 million

↑9.7%

Spain

€150 million

↑12.1%

Poland

€50 million

↑26.6%

Romania

€34 million

↓-8.1%

Belgium

€33 million

↓-4.4%

Bulgaria

€20 million

↓-6.0%

Denmark

€14 million

↑0.7%

بازار بریتانیا برای صادرات انواع کیف چرمی :

ارزش واردات کیف های چرمی بریتانیا در سال 2021 535 میلیون یورو بود که اگر هنوز عضو اتحادیه بود، پس از فرانسه و ایتالیا، سومین بازار بزرگ اتحادیه اروپا بود.

 15 درصد از واردات کیف های چرمی بریتانیا از کشورهای در حال توسعه، 83 درصد در اتحادیه اروپا و 2 درصد در بقیه جهان است.

واردات کلی کیف های چرمی از 719 میلیون یورو در سال 2019 به 535 میلیون یورو در سال 2021 کاهش یافته است که به طور متوسط سالانه 13.8 درصد در طول دو سال کاهش یافته است.

اگرچه انتظار می‌رود بازار کیف‌های چرمی بریتانیا به مرور زمان به ارزش خود در سال 2019 بازگردد، اما به دلیل تورم فزاینده، بهبود ممکن است بیش از انتظار اولیه طول بکشد.

کدام کشورهای اروپایی فرصت بهتری برای واردات کیف های چرمی است.

بازارهای اروپای غربی از نظر سازماندهی زنجیره تامین و کنترل کیفیت بسیار بزرگتر و بهتر از بازارهای اروپای مرکزی و شرقی توسعه یافته اند.

برترین بازارهای وارداتی کیف چرمی در اتحادیه اروپا فرانسه، ایتالیا، آلمان، هلند، اسپانیا و بلژیک هستند.

این شش کشور برتر روی هم 86.5 درصد از واردات کیف چرمی در اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده اند و بین سال های 2016 تا 2021 به طور متوسط سالانه 2.7 درصد رشد داشته اند.

مهمترین وارد کنندگان کیف چرمی در اروپا :

Country

Value

5-yr growth

France

€1139 million

3.2%

Italy

€851 million

6.6%

Germany

€481 million

1.6%

Netherlands

€278 million

1.3%

Spain

€195 million

-2.1%

Belgium

€95 million

2.3%

Austria

€90 million

-1.6%

Poland

€87 million

13.6%

Denmark

€42 million

-1.7 %

10 کشور واردکننده کیف چرمی از کشورهای در حال توسعه :

Country

ارزش واردات

از کشورهای

 در حال توسعه

5-yr growth

سهم واردات

 از کشورهای

 در حال توسعه

France

€127 millin

-0.4%

25.3%

The Netherlands

€110 million

-5.1%

21.8%

Italy

€107 million

1.1%

21.3%

Germany

€55 million

-9.5%

11.0%

Spain

€38 million

-10.1%

7.6%

Denmark

€18 million

-4.2%

3.6%

Belgium

€14 million

-8.1%

2.8%

Poland

€12 million

12.6%

2.3%

Sweden

€8 million

-7.4%

1.5%

Ireland

€4 million

49.5%

0.8%

 

فرانسه

فرانسه بزرگترین بازار وارد کننده کیف چرم در اروپا است. در سال 2021، ارزش واردات کیف های چرمی آن به 1.1 میلیارد یورو رسید. این عدد مربوط به حدود. 7.4 میلیون واحد کیف چرمی است.

 بین سال‌های 2016 تا 2021، ارزش واردات کیف‌های چرمی فرانسه با نرخ متوسط 3.2 درصد در سال رشد کرد، در حالی که حجم واردات 4.6 درصد در سال کاهش یافت.

 در همین بازه زمانی، ارزش واردات از کشورهای در حال توسعه به طور متوسط 0.4 درصد در سال کاهش یافت و کیف های چرم از کشورهای در حال توسعه در حال حاضر 11.2 درصد از واردات فرانسه در این بخش محصول را تشکیل می دهند. میانگین قیمت واحد واردات کیف چرم 154 یورو است که 50 یورو بیشتر از سال 2016 است. برندهای اصلی کیف چرمی فرانسوی شامل Louis Vuitton، Longchamp،  Chanel،  Celine، Hermes و  Goyard هستند.

ایتالیا

ایتالیا دومین بازار بزرگ واردات کیف چرم در اروپا است. در سال 2021، ارزش واردات کیف های چرمی آن به 851 میلیون یورو رسید . این عدد مربوط به حدود 5.7 میلیون واحد کیف است.

 بین سال‌های 2016 و 2021، ارزش واردات کیف‌های چرمی در ایتالیا با نرخ متوسط 6.6 درصد در سال رشد کرد، در حالی که حجم واردات 4.0 درصد در سال کاهش یافت.

در همین بازه زمانی، ارزش واردات از کشورهای در حال توسعه به طور متوسط 1.1 درصد در سال افزایش یافته است. کیف های چرمی از کشورهای در حال توسعه در حال حاضر 12.6 درصد از واردات ایتالیا را در این بخش محصول تشکیل می دهند.

میانگین قیمت واحد واردات کیف چرمی 149 یورو است که 61 یورو بیشتر از سال 2016 است. برندهای اصلی کیف چرم شامل Gucci،  Armani،  Furla، Prada،  Fendi و  Bottega Venetaهستند.

 

دیدگاهتان را بنویسید