۲۶ دی

ایجاد باغ سنجد با هزینه معقول و بیشترین بازدهی

درختان سنجد و صرفه اقتصادی بالای آن، به حدی است که در سالهای اخیر، اشتیاق برای ایجاد باغ سنجد ، افزایش یافته است. تقاضا برای خرید میوه سنجد بالاست  ، با توجه به خواص آن : از آن برای خوردن ، آسیاب شده میوه سنجد : برای درمان درد های مفصلی ، گل سنجد برای…