۱۸ آذر

الزامات صادرات کنسانتره میوه به کشورهای اروپایی

بخش زیر به الزامات خاص برای صادرات کنسانتره میوه و آب میوه در اروپا می پردازد. این موارد مثل نمونه انالیز و آزمایش محصول برای ورود به کشور هدف در گمرک مقصد و همچنین داشتن گواهینامه های مورد تایید این اتحادیه برای ورود محصول به بازار را شامل میشود.