۱۴ آذر

لیست انجمن ها و شرکتهای فعال در حوزه واردات آجیل و خشکبار، مواد غذایی

اطلاعات بیان شده در مطلب زیر لیست انجمن ها و شرکتهای فعال در حوزه واردات آجیل و خشکبار ، مواد غذایی و سبزیجات فرآوری شده را نشان میدهد و اعضای این انجمن ها معمولا وارد کننده آجیل و خشکبار و سایر فرآورده های مواد غذایی در اروپا هستند.