۱۷ مرداد

پخش عمده سنجد و خرید و فروش عمده سنجد شاهرود در استانهای مختلف

با توجه به نزدیک شدن فصل برداشت سنجد و میزان تولید بالای این محصول در مناطق مختلف کشور به خصوص استان سمنان و منطقه بسطام و شاهرود، پخش عمده سنجد در استانهای مختلف کشور از طریق ترمینال اصلی تولید آن یعنی شهر بسطام انجام میگیرد. پخش عمده سنجد در تهران ، اصفهان و مشهد در…