۱۹ آذر

استاندارد صادرات گوجه خشک

مقاله زیر در رابطه با استاندارد صادرات گوجه خشک برای واردات به کشورهای اروپایی است که توسط کمسیون اقتصادی این اتحادیه آماده شده است. و ما در این محتوا ترجمه این استاندارد را برای شما قرار میدهیم.
این استاندارد در رابطه با معرفی محصول ، کیفیت و نوع بسته بندی مورد قبول ، برای واردات به کشور های اروپایی می باشد.