Visitors have accessed this post 218 times.

در محتوای پیش رو استاندارد صادرات کشمش با توجه به حداقل استاندارد های مورد نظر کشور های اروپایی قرار داده شده است. که میتواند نسبت به آگاهی شما در این زمینه راهگشا باشد.

این استاندارد برای انواع کشمش دانه دار و بی دانه در ارقام مختلف اعمال شده است.

استاندارد صادرات کشمش به اروپا ترجمه ای خلاصه از فایل اصلی آن به زبان انگلیسی می باشد.

فهرست مطالب

الزامات و استاندارد صادرات کشمش و مویز

برای اطلاع بیشتر شما ، فایل اصلی این استاندارد لینک آن را برای شما قرار داده ایم. استاندارد صادرات کشمش

تعریف محصول :

این استاندارد برای انواع کشمش دانه دار و بی دانه در ارقام مختلف اعمال شده است.

کد تعرفه گمرکی کشمش و مویز : HS CODE

08062030: HS CODE کشمش گلدن

08062070: HS CODE کشمش سبز و زرد کاشمر پیکامی

08062010: HS CODE کشمش سلطانا 

08062090: HS CODE مویز سیاه

مقررات مربوط به کیفیت :

هدف این استاندارد  تعریف الزامات کیفی انواع کشمش و مویز در مرحله کنترل صادرات پس از آماده سازی و بسته بندی است .

حداقل نیازهای مورد تایید در استاندارد  صادرات کشمش به اروپا :

کشمش و مویز در هر طبقه بندی باید دارای مشخصات زیر باشد

 • سالم باشد : اما آسیب سطحی جزئی به عنوان عیب محسوب نمی شود
 • محصولی که تحت تأثیر پوسیدگی یا زوال قرار می گیرد، به گونه ای که آن را نامناسب می کند برای مصرف انسانی مجاز نیست.
 • تمیز، عملاً عاری از هرگونه ماده خارجی قابل مشاهده.
 • عاری از آفات زنده در هر مرحله از رشد آنها.
 • عاری از آسیب ناشی از آفات، از جمله وجود حشرات مرده و/یا
 • کنه ها، بقایای یا فضولات آنها.
 • عاری از رشته های کپک قابل مشاهده با چشم غیر مسلح
 • عاری از انواع کشمش نرسیده
 • عاری از ساقه های بیش از 3 میلی متر طول، به استثنای قطعات ارائه شده با کلاهک ها
 • عاری از کریستال های قند قابل مشاهده با چشم غیر مسلح.
 • عاری از رطوبت خارجی غیر طبیعی.
 • عاری از بو و/یا مزه خارجی به جز طعم شور خفیف کلرید سدیم و یا کلرید کلسیم و بو و طعم خفیف روغن نباتی و نگهدارنده ها / افزودنی ها، از جمله دی اکسید گوگرد

وضعیت کشمش و مویز باید به گونه ای باشد که آنها را قادر سازد:

 • در حمل و نقل و جابجایی بدون آسیب بماند
 • رسیدن به وضعیت رضایت بخش به محل مقصد.

میزان رطوبت کشمش (در استاندارد  صادرات کشمش به اروپا )

رطوبت کشمش نباید بیشتر از موارد زیر باشد:

 • 18 درصد برای واریته های بدون دانه به جز رقم Monukka در 19 درصد
 • 20 درصد برای مویز
 • 19 درصد برای واریته های دانه دار
 • 31 درصد برای واریته مالاگا مسکاتل که به آن مواد نگهدارنده اضافه شده
 • میزان رطوبت کشمش گلدن و ساطانا با واد نگهدارنده 15 درصد و مویز سیاه 16 درصد می باشد.

طبقه بندی انواع کشمش برای میزان تلورانس قابل قبول در هر گروه :

 • عالی
 • درجه یک
 • درجه 2

مقررات مربوط به اندازه

اندازه در همه کلاس ها اختیاری است. اندازه توسط:

 • غربالگری، یعنی حداقل قطر.
 • شمارش، یعنی حداکثر تعداد کشمش ها در هر واحد 100 گرم..

مقررات مربوط به (telorance)تلورانس

در تمام مراحل بازاریابی، تلورانس از نظر کیفیت و اندازه باید در هر حد مجاز باشد و محصولات باید حداقل الزامات کلاس ذکر شده را برآورده کنند.

تلورانس کیفیت کشمش و مویز :

میزان نقص مجاز

عالی

درجه یک

درجه 2

جمع تلورانس

6

10

15

کشمش نرسیده دانه دار

2

5

8

کشمش نرسیده بدون دانه

2

3

5

مویز

1

2

5

کپک

2

3

4

آسیب به وسیله آفات

 

 

 

کشمش بدون دانه

2

3

5

کشمش دانه دار

3

4

5

مویز

1

2

3

آفات زنده

0

0

0

کشمش دانه دار در بسته بدون دانه

2

2

2

کشمش به هم چسبده در بی دانه

3

4

5

کشمش به هم چسبده دانه دار

3

4

5

مویز

2

3

3

تلورانس ، اگر بر مبنای سایز باشد:

 

 

 

برای محصول ناقص در کل

10

10

10

تورانس نقص مورد قبول

 

 

 

مواد گیاهی اضافی به استثنای

تکه های ساقه

01/0

02/0

03/0

ناخالصی معدنی

01/0

01/0

01/0

شکرک

5

10

15

بی دانه

6

10

15

دانه دار ومویز

5

10

15

تکه های ساقه در 1 کیلو

1

2

3

قانون ملی سوئیس تلوانس محصولات آسیب دیده توسط کپک یا وجود حشرات مرده یا زنده را مجاز نمی داند.

لهستان برای انواع کشمش دانه دار،  در تمام کلاس ها،تلورانس برای کپک قابل مشاهده 0.5 درصد  در نظر می گیرد.

قوانین مربوط به ارائه محصول : (در استاندارد  صادرات کشمش به اروپا )

یکنواختی :

 • محتویات هر بسته باید یکنواخت بوده و فقط حاوی کشمش مشابه باشد.
 • منشا، کیفیت، اندازه، نوع تجاری و در صورت مشخص شدن سال زراعی و/یا رقم محصول
 • قسمت قابل مشاهده از محتویات بسته باید معرف کل محتویات باشد.

بسته بندی کشمش و مویز :

 • بسته بندی انگور خشک باید به گونه ای باشد که از محصول به خوبی محافظت شود.
 • مواد به کار رفته در داخل بسته باید تمیز و با کیفیتی باشد که از ایجاد هرگونه آسیب خارجی یا داخلی به محصول اجتناب شود
 • استفاده از موادی مثل کاغذ یا تمبر حاوی مشخصات تجاری، به شرط چاپ یا برچسب گذاری با جوهر یا چسب غیر سمی انجام شده است ، مجاز است.
 • بسته ها باید عملاً عاری از هرگونه مواد خارجی مطابق با جدول بالا باشد.

قوانین مربوط به مشخصات بر روی بسته :

هر بسته باید دارای مشخصات زیر با حروف گروه بندی شده در همان سمت باشد. به طور خوانا و غیر قابل حذف علامت گذاری شده و از بیرون قابل مشاهده است:

مشخصات :

بسته بندی و/یا توزیع کننده:

نام و نشانی فیزیکی (به عنوان مثال خیابان/شهر/منطقه/کد پستی و اگر با کد پستی متفاوت باشدکشور مبدأ، کشور) یا یک علامت رمزی که به طور رسمی توسط ملیت به رسمیت شناخته شده است.

ماهیت محصول

 • «انگور خشک» یا «کشمش» یا «مویز»
 • نوع تجاری بیان شده مناسب. به صورت بی دانه ممکن است با “Sultana” یا Thompson Seedless جایگزین شود.
 • دانه دار یا بی دانه
 • نام تنوع (اختیاری)
 • نوع ارائه محصول : «با خوشه» (در صورت لزوم)

بسته های فروش باید دارای مشخصات زیر باشد: نام محصول، وزن خالص و مبدا.

 قانون ملی تعدادی از کشورها مستلزم اعلام صریح نام و نشانی است. با این حال، در مواردی که از یک علامت رمز استفاده می شود، مرجع ” بسته بندی و / یا توزیع کننده ” (یا اختصارات معادل) باید باشد.

در ارتباط نزدیک با علامت کد نشان داده شده است، و علامت کد باید قبل از ISO 3166 آلفا باشد.

 کشور مبدا:

بر روی بسته بندی محصول کشور مبدا آن باید مشخص شود.

مشخصات تجاری محصول :

 • عالی
 • درجه یک
 • درجه 2

آخرین تغییرات استاندارد برای سال 2016 بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید